Details

Title

MIASTA W POLITYCE REGIONALNEJ POLSKI W LATACH 2007-2013

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 171

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 171
×