Details

Title

Działania PROW ukierunkowane na wsparcie działalności pozarolniczej – ocena zróżnicowania przestrzennego i innowacyjnego wpływu na rozwój obszarów wiejskich

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2016

Issue

No 173

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2016; No 173
×