Details

Title

Polityka państwa wobec osób starszych na rynku pracy

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 34

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 34
×