Details

Title

Opieka długoterminowa nad ludźmi starymi w kontekściemodeli polityki społecznej. Studium porównawcze Hiszpanii i Finlandii

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 36

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 36
×