Details

Title

Polityka senioralna w Polsce — w poszukiwaniuinnowacyjnych rozwiązań? (recenzja z: E. Trafiałek, Innowacyjna politykasenioralna XXI wieku — między ageizmem, bezpieczeństwem socjalnyma active ageing)

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 36

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 36
×