Details

Title

Social innovation: opportunities and challengesof a new form of Utopia (recenzja z: G. Marzano, M. Grewiński (red.),Introduction to Social Innovation)

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 36

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 36
×