Details

Title

W poszukiwaniu teoretycznego uzasadnienia dla rozwiązańinstytucjonalnych rynku pracy (recenzja z: M. Moszyński, Niemiecki modelSpołecznej Gospodarki Rynkowej — perspektywa rynku pracy)

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 37

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 37
×