Details

Title

Kreatywni na rynku pracy (recenzja z: K. Zawadzki,Praca i wynagrodzenia w gospodarce kreatywnej. Uwarunkowania— specyfika — ewolucja)

Journal title

Problemy Polityki Społecznej

Issue

No 37

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN ; Instytut Polityki Społecznej UW

Identifier

ISSN 1640–1808

Source

Problemy Polityki Społecznej; No 37
×