Details

Title

Endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie – ujęcie teoretyczne i praktyczne

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 181

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

DOI: 10.24425/118599 ; ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 181
×