Details

Title

Seasonal changes in the diversity and abundance of gastrotricha in bottom sediments of the littoral of a mesotrophic lake

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2015

Volume

Vol XII

Authors

Keywords

Gastrotricha ; seasonal changes ; diversity ; density

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2015; Vol XII
×