Details

Title

The degree of similarity in faunistic planktonic rotifer assemblages in three lakes linked by Wieprz-Krzna Canal (Eastern Poland)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2016

Volume

Vol XIII

Authors

Keywords

Dratów lake ; Krzczeń lake ; Tomaszne lake ; biological diversity ; planktonic rotifers ; faunistic similarity

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2016

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2016; Vol XIII
×