Details

Title

Faunistic similarity in planktonic rotifer assemblages found in six eutrophic lakes situated within or beyond the water system of Wieprz-Krzna Canal (Eastern Poland)

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2017

Volume

Vol XIV

Authors

Keywords

Dratów lake ; Krzczeń lake ; Tomaszne lake ; Bikcze lake ; Mytycze lake ; Płotycze lake ; planktonic rotifers ; faunistic similarity

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2017; Vol XIV
×