Details

Title

The assessment of similarity, species diversity and abundance of benthic and epiphytic faunae of Gastrotricha in farm ponds

Journal title

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Yearbook

2017

Volume

Vol XIV

Authors

Keywords

Gastrotricha ; epiphytic fauna ; bottom sediment fauna ; farm ponds

Divisions of PAS

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Publisher

Oddział PAN w Lublinie

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 1733-4233

Source

Teka Komisji Ochrony I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego; 2017; Vol XIV
×