Details

Title

Szanse na zmianę ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle polityk UE

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 179

Authors

Keywords

EU cohesion policy ; less developed regions ; regional development

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

41-58

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 179; 41-58
×