Details

Title

Zmiany ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w kontekście modeli procesów innowacji

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 179

Authors

Keywords

development paths ; growth factors ; innovation models ; regional development

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

94-110

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 179; 94-110
×