Details

Title

Polityka wspierania innowacyjności miast wojewódzkich w kontekście strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 179

Authors

Keywords

Functional Urban Areas ; Integrated Territorial Investments ; local innovation systems ; local development ; urban policy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

323-338

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 179; 323-338
×