Details

Title

Strategia, niezamierzony proces czy przypadek? Weryfikacja hipotez badawczych w zakresie zmiany ścieżek rozwoju i wyrwania się regionu z zależności od śceżki

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 179

Authors

Keywords

adaptation ; innovation process models ; less-developed regions ; path dependency ; regional development path ; regional strategy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

340-351

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 179; 340-351
×