Details

Title

Wnioski i rekomendacje dla świadomego kreowania ścieżek rozwoju w polityce regionalnej i innych politykach publicznych

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 179

Authors

Keywords

Public policy ; regional development strategy ; regional policy

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

352-375

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 179; 352-375
×