Details

Title

Waterfront (Re)Development Projects in Europe: Divergence and Convergence of Approaches

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 188 Mieszkać w porcie

Authors

Keywords

Harbours ; re)development projects ; waterfront

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

12-21

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.06.27

Type

Article

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2018; tom 188 Mieszkać w porcie; 12-21
×