Details

Title

Durban’s Waterfront Edge – a commentary on its ‘Sense Of Place’

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 188 Mieszkać w porcie

Authors

Keywords

Authenticity of image ; city image ; Durban Waterfront ; sense of place

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

314-330

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.06.27

Type

Commentary

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2018; tom 188 Mieszkać w porcie; 314-330
×