Details

Title

The Impact of Large Sport Facilities on Revitalization of Urban Space on the Example of Energa Arena Stadium in Gdańsk

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

Degraded urban areas ; revitalization ; sports facilities ; urban planning

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

339-349

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2018; tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast; 339-349
×