Details

Title

Jacek Kowzan, Quattuor hominum novissima. Dzieje serii tematycznej czterech rzeczy ostatecznych w literaturze staropolskiej, Siedlce 2003

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2005

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

89-92

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

18.03.2024

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0035-9602
×