Details

Title

Czesław Milosz, Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939, zebrała i opracowała Agnieszka Stawiarska, Kraków 2003

Journal title

Ruch Literacki

Yearbook

2005

Issue

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

94-98

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Date

18.03.2024

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0035-9602
×