Details

Title

Staropolskie i gwarowe świepioto na tle słowiańskiej terminologii bartniczej

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2015

Issue

No LXIV

Authors

Keywords

Old Polish vocabulary ; terminology

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2015; No LXIV
×