Details

Title

„Od wschodu i zachodu, północy i morza” (Mt 8,11) – wariant tekstologiczny cyrylickiego ewangeliarza z Biblioteki Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimskiego (slav. 19)

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2015

Issue

No LXIV

Authors

Keywords

lectionary ; aprakos ; Jerusalem ; Orthodox Patriarchate ; Slav 19 ; Matthew 8,11 ; Luke 13,29 ; cardinal directions

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2015; No LXIV
×