Details

Title

Struktury sekwencyjne w "Kronice Dalimila": analiza stylometryczna

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2015

Issue

No LXIV

Authors

Keywords

Dalimil ; Dalimil’s Chronicle ; sequential analysis ; stylometry ; quantitative analysis

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2015; No LXIV
×