Details

Title

Русская фонетика в развитии. Фонетические «отцы» и «дети» начала XXI века, ред. М.Л. Каленчук, Р.Ф. Касаткина.– Москва: Языки славянской культуры, 2013

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2015

Issue

No LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2015; No LXIV
×