Details

Title

Harry Walter, Valerij Mokienko, Ewa Komorowska, Krzysztof Kusal, Русско-немецко-польский словарь активных пословиц (с иноязычными параллелями и историко-культурологическими комментариями). – Greifswald : Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2015

Issue

No LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2015; No LXIV
×