Details

Title

Leonarda Dacewicz, Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.). – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2015

Issue

No LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2015; No LXIV
×