Details

Title

Janusz Rieger, Słownictwo polszczyzny gwarowej na Brasławszczyźnie. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales”: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2014

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2015

Issue

No LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2015; No LXIV
×