Details

Title

Hanna Popowska-Taborska, Wczesne dzieje Słowian w świeltle ich języka, wyd. 3, poprawione i uzupełnione. – Warszawa: Instytut Slawistyki PAN; Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2014

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2015

Issue

No LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2015; No LXIV
×