Details

Title

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (Kijów, 21 kwietnia 2015). Sprawozdanie z konferencji „Ukraińska terminologia i współczesność” (Kijów, 22–24 kwietnia 2015)

Journal title

Rocznik Slawistyczny

Yearbook

2015

Issue

No LXIV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Type

Sprawozdania / Reports

Identifier

ISSN 0080-3588

Source

Rocznik Slawistyczny; 2015; No LXIV
×