Details

Title

Głos Posła do Parlamentu Europejskiego: Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju
Spatial Economy in the View of Demand of Sustainable Development Strategy

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×