Details

Title

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego jako instrument służący zrównoważonemu rozwojowi miast
National Regional Development Strategy as an Instrument for Sustainable Urban Development

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×