Details

Title

Rewitalizacja poprzemysłowych nabrzeży Göteborga jako przykład realizacji zintegrowanego planowania rozwoju miast w fazie ich reurbanizacji
Regeneration of Industrial Riverside in Göteborg as a Case of Integral City Planning Scheme

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2011

Issue

No 142

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2011; No 142
×