Details

Title

Zmienność rozkładu przestrzennego obszarów wzrostu i obszarówstagnacji gospodarczej w Polsce – uwarunkowania i konsekwencje

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2013

Issue

No 153

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2013; No 153
×