Details

Title

Wiejska turystyka poznawcza w Polsce – uwarunkowania infrastrukturalne. Przykład projektu „Sieć Najciekawszych Wsi” / Cognitive Rural Tourism in Poland - Infrastructural Conditions. Example of "A Network of the Most Interesting Villages" Project

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 166

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 166
×