Details

Title

Uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej na obszarach wiejskich - doświadczenia woj. wielkopolskiego / Determinants of the Development of Cycling in Rural Areas - The Experience of Wielkopolskie Voivodeship

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2015

Issue

No 166

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2015; No 166
×