Details

Title

Uwarunkowania i czynniki zmiany ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle badań empirycznych

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 179

Authors

Keywords

adaptation ; crisis ; economic shocks ; innovation process models ; less-developed regions ; path dependency ; regional development path

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

111-133

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 179; 111-133
×