Details

Title

Wnioski i rekomendacje do dalszych badań dotyczących ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2017

Issue

No 179

Authors

Keywords

Economic innovativeness ; regional development ; regional policy ; regional trajectories ; underdeveloped regions

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

376-389

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2017

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2017; No 179; 376-389
×