Details

Title

Revitalization Living Lab as a Method to Generate and Implement Innovation Towards Renewal in Smart City on Case of Gdańsk-Orunia District

Journal title

Studia KPZK

Yearbook

2018

Volume

tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast

Authors

Keywords

Participatory planning ; revitalization in Gdańsk/Poland ; revitalization living lab

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

192-209

Publisher

Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

Date

2019.07.18

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 0079-3507

Source

Studia KPZK; 2018; tom 192 Urbanistyczne aspekty transformacji miast; 192-209
×