Nauki Humanistyczne i Społeczne

Finanse

Zawartość

Finanse | 2019 | No 1

Abstrakt

The selection of appropriate financial sources by enterprises is one of the key tasks faced by the management board. In the presented article, the Authors decided to verify the capital structure of companies from selected European economies and to compare this capital structure between developed and advanced developing markets. The research was conducted on 18 European economies, taking into consideration data for 2017 and five variables defining the structure of financing. The results of the analysis show that the economies in the basket of developed countries are characterised by a higher level of indebtedness, with the major difference in taking on interest-bearing liabilities.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Przemysław Garsztka
Katarzyna Schmidt

Abstrakt

The research on default cases of the issuers of Catalyst-listed bonds, encompassing observation period between the years 2011 and 2017, showed that the credit quality of issuers was highly diversified and positively correlated with the size of the issue (the bigger the issue the lower the risk). Catalyst has been an important part of the Polish bond market for several years now, gathering more than 1/3 of the value of all outstanding bond issues. The advantage of trading on organized market such as Catalyst’s includes the presence of specific legal requirements, including market discipline (information obligations), concentration of turnover in one place and the universal availability of quotations (prices, turnover, submitted offers, etc.). The organised market reduces information asymmetries by giving everyone concerned the opportunity to follow price developments, trading and information on the issues and issuers present on the market. Furthermore, regular sessions should provide a higher level of liquidity. In the case of Catalyst, the liquidity level for most listed bonds is still quite low, but some features of organised markets determine the advantages of its existence. From the perspective of funds seekers, especially small ones, the organised market provides better access to the investor base and is often the only chance for them to obtain financing. On the other hand, this segment - i.e. small issuers - is unfortunately the source of the greatest number of problems (defaults and bankruptcies). This picture is not altered by the common practice of offering secured bonds. As we have shown in this article, collaterals of bonds listed on Catalyst can be ineffective for various reasons, especially in the case of issuers who do not cooperate with investors or even deliberately avoid paying off the bonds after defaults. The persistently high share of default rates and the high level of expected loss (EL) in the Gr1 group despite the very favourable economic situation, should lead to an analysis of the admission to trading criteria, exploring the possibility of strengthening the legal protection of bonds as well as the possibility of tightening the subsequent control over the performance of information duties by issuers.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Marek Kempny
Przemysław Cichulski

Abstrakt

Blockchain technology currently receives a lot of public attention with its disruptive potential to rebuild a currently state of economy. While blockchain technology is treated potentially disruptive in socio-economic environment, there is a lack of understanding where and how blockchain technology is effectively applicable and where it has mentionable practical effects. The use of this technology inside many businesses caused a need to create a system of tools and methods allow properly description to generate valuable information for governments, management, customers etc. Due to a lack of information related to blockchain technology it is a must to explore potential of blockchain in the context of risk. This paper examinees a problem of implementation blockchain technology within finance industry. The main aim of the article was to outline how important is to understand potential of blockchain technology and its limitations, therefore the author prepared a model which can be used to classify blockchain technology implementations in finance industry. This study describes existing issues in the financial aspect.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Monika Kołodziej

Abstrakt

W artykule rozważa się zagadnienia wartości inwestowanego kapitału, sposobów jego pomiaru i mechanizmów jego przyrostu. Autor zwraca uwagę na istnienie związku pomiędzy wartością kapitału a paradygmatem ekonomii, co ostatecznie wskazuje na istnienie związków pomiędzy efektywnością inwestowania i filozofią ekonomii. Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie istnienia nieprawidłowości w wycenie aktywów przez inwestorów z powodu ich błędnego lub niepełnego rozumienia mechanizmu wzrostu wartości, czego skutki przybrać mogą znaczenie w skali makroekonomicznej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Michał Mrowiec

Instrukcja dla autorów

 1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji niepublikowane wcześniej teksty poświęcone problematyce ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny finansów.
2. Redakcja prosi o składanie tekstów w formie elektronicznej (dokument MS Word na CD lub e-mailem na adres kb@sgh.waw.pl ) oraz 2 egzemplarzy wydruku komputerowego wraz z oświadczeniem (dostępnym na stronie http://knfpan.pan.pl pod zakładką informacje dla autorów) na adres: Katedra Bankowości, Komitet Nauk o Finansach przy PAN, Szkoła Główna Handlowa, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. Wydruk powinien być wykonany na papierze A4 z odstępem 1,5 między wierszami w objętości (łącznie z tabelami statystycznymi, rysunkami i literaturą) do 25 stron maszynopisu. Opracowania podzielone na części powinny zawierać śródtytuły.
3. Do tekstu na końcu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim wraz z tytułem artykułu po angielsku oraz autorem / autorami. Streszczenia powinny zawierać słowa kluczowe.
4. Redakcja przyjmuje artykuły w języku angielskim. Jednak lingwistyczne opracowanie artykułu pozostawione jest w gestii autora, ponieważ redaktorzy nie sprawdzają artykułów pod kątem językowym. W takim przypadku należy dołączyć DODATKOWE oświadczenie, że artykuł został sprawdzony przez native speakera. Oświadczenie dostępne jest na stronie komitetu http://knfpan.pan.pl pod zakładką informacje dla autorów.
5. Symbole, znaki specjalne i in. powinny być objaśnione na marginesie w sposób bardzo czytelny z zaznaczeniem, które oznaczenia literowe mają być złożone pismem prostym, a które pochyłym lub półgrubym. Symbole algebraiczne macierzy i wektorów należy podkreślić grubą linią. Konieczne też jest rozróżnienie litery „l” od 1 i litery „O” od 0.
6. Przypisy wyjaśniające tekst należy zamieszczać na dole strony, a dane bibliograficzne w tekście – przez podawanie nazwisk autorów i roku wydania dzieła, na końcu zdania w nawiasie. W bibliografii zamieszczonej na końcu tekstu (ułożonej w porządku alfabetycznym) należy podawać:
a. w odniesieniu do pozycji książkowych – nazwisko, imię (lub inicjały imion) autora, tytuł dzieła, wydawcę, miejsce i rok wydania;
b. w przypadku prac zbiorowych nazwisko redaktora naukowego podaje się po tytule dzieła;
c. w odniesieniu do artykułów z czasopism – nazwisko, imię (lub inicjały imion) autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma ujętą w cudzysłów, rok wydania i kolejny numer czasopisma;
d. w przypadku korzystania z internetu należy podać adres i datę dostępu.
Powołując dane liczbowe należy podawać ich źródło pochodzenia (łącznie z numerem strony).
6. W przypadku gdy artykuł jest oparty na wynikach badań finansowanych w ramach programów badawczych, autorzy są proszeni o podanie źródła środków.
7. Warunkiem przyjęcia tekstu do oceny i dalszej pracy jest podanie przez autora pełnych danych adresowych wraz z numerem telefonicznym i adresem e-mail (na oddzielnej kartce przy składaniu wydrukowanych wersji oraz w mailu przy wysyłaniu artykułu w wersji elektronicznej oraz notki afiliacyjnej: tytuł naukowy oraz nazwa uczelni albo innej jednostki (tylko jedna jednostka). Dane afiliacyjne mogą zostać zamieszczone w opublikowanych tekstach.
8. Opracowanie zakwalifikowane przez Komitet Redakcyjny do opublikowania na łamach czasopisma „FINANSE”, lecz przygotowane przez autora w sposób niezgodny z powyższymi wskazówkami, będzie odesłane z prośbą o dostosowanie jego formy do wymagań Redakcji.
9. Materiały zamieszczone w „FINANSACH” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić tylko za zgodą Redakcji.
10.Redakcja nie zwraca tekstów i nie wypłaca honorariów autorskich.
11.Redakcja podkreśla, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykry

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji