Humanities and Social Sciences

Studia KPZK

Content

Studia KPZK | 2018 | tom 182 Studia nad chaosem przestrzennym | cz.1 Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Praca zawiera analizy i oceny skutków wybranych regulacji polskiego prawa dotyczących gospodarki przestrzennej, zwłaszcza planowania przestrzennego. Różni się od poprzednich raportów położeniem większego nacisku na bariery blokujące naprawę wadliwego systemu publicznego zarządzania przestrzenią. Praca nie jest próbą oceny prawa pod względem jego poprawności jurydycznej i legislacyjnej.

Go to article

Authors and Affiliations

Adam Kowalewski
Maciej J. Nowak

Instructions for authors

Instrukcja dla autorów

This page uses 'cookies'. Learn more