Nauki Humanistyczne i Społeczne

Studia KPZK

Zawartość

Studia KPZK | 2018 | tom 182 Studia nad chaosem przestrzennym | cz.1 Chaos przestrzenny i prawo. Uwarunkowania, procesy, skutki, rekomendacje

Abstrakt

Praca zawiera analizy i oceny skutków wybranych regulacji polskiego prawa dotyczących gospodarki przestrzennej, zwłaszcza planowania przestrzennego. Różni się od poprzednich raportów położeniem większego nacisku na bariery blokujące naprawę wadliwego systemu publicznego zarządzania przestrzenią. Praca nie jest próbą oceny prawa pod względem jego poprawności jurydycznej i legislacyjnej.

Przejdź do artykułu

Autorzy i Afiliacje

Adam Kowalewski
Maciej J. Nowak

Instrukcja dla autorów

Instrukcja dla autorów

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji