Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2023 | No 3 (75) Postęp

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Metale są cennym surowcem wykorzystywanym w wielu gałęziach gospodarki. Jednak jednym z efektów ubocznych ich produkcji jest zanieczyszczenie morskiej wody i osadów metalami ciężkimi.
Go to article

Authors and Affiliations

Jacek Bełdowski
1
Magdalena Bełdowska
2

 1. Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
 2. Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Czy języki mniejszościowe mają przyszłość we współczesnym świecie?
Go to article

Authors and Affiliations

Kamil Czaiński
1

 1. Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Trudno wyobrazić sobie postęp bez udziału mediów. Czy powinniśmy ufnie patrzeć na zmiany dokonujące się za ich pośrednictwem?
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Celiński
1

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Sztuczna inteligencja rozwija się w szybkim tempie, dzieje się to na naszych oczach. W najbliższych latach roboty zastąpią ludzi w uciążliwych pracach.
Go to article

Authors and Affiliations

Artur Modliński
1
Aleksandra Przegalińska-Skierkowska
2

 1. Uniwersytet Łódzki
 2. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Powstanie i rozwój dużych miast w starożytności nie był koniecznie związany z koncentracją dóbr i bogactwa w wybranych grupach społecznych ani do niej nie prowadził. Często były to ośrodki tworzone przez społeczeństwa egalitarne.
Go to article

Authors and Affiliations

Arkadiusz Marciniak
1

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Uczenie maszynowe zmieniło podejście do analizy danych i jest odpowiedzią na postępujący przyrost objętości i złożoności danych podlegających analizie.
Go to article

Authors and Affiliations

Łukasz Pawlik
1
Marcin K. Dyderski
2

 1. Wydział Nauk PrzyrodniczychUniwersytet Śląski w Katowicach
 2. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Naukw Kórniku
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dzięki specjalnym modelom możemy przewidzieć reakcje gatunków na zmiany klimatyczne.
Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Sękiewicz
1

 1. Zakład Biogeografii i SystematykiInstytut Dendrologii PAN w Kórniku
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dzięki nowoczesnym metodom produkcji możemy obecnie uzyskać materiały o unikatowych właściwościach, które są wykorzystywane w przemyśle przyszłości.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Piotrowski
1

 1. Centrum Doskonałości ENSEMBLE w Warszawie, Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, jaki wpływ ma ewolucja na nasze preferencje żywieniowe, opowiada prof. dr hab. Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku, prezes Polskiej Akademii Nauk.
Go to article

Authors and Affiliations

Marek Konarzewski
1

 1. prezes Polskiej Akademii Nauk
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Nowe typy leków potrafią unicestwiać wrogie białka w naszych organizmach.
Go to article

Authors and Affiliations

Maria Górna
1

 1. Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Dzięki zastosowaniu modeli matematycznych uzyskano rozwiązania problemów społecznych, jednak ich praktyczne zastosowanie jest kontrowersyjne, mówi prof. Piotr Dworczak, wykładowca na wydziale ekonomii Uniwersytetu Northwestern.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Dworczak
1

 1. Uniwersytet Northwestern
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Będzie albo zrównoważony rozwój, albo żaden, ostrzega prof. dr hab. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Go to article

Authors and Affiliations

Bogusław Fiedor
1

 1. Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Keywords: geny DNA
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Mało która technologia tak odmieniła oblicze biologii jak sekwencjonowanie – czyli odczytywanie z fragmentu DNA kolejnych par zasad, które tworzą nasz genom.
Go to article

Authors and Affiliations

January Weiner
1

 1. Berlin Institute of Health at Charité– Universitätsmedizin Berlin
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Rewolucyjny wynalazek firmy Nanoseen ma szanse rozwiązać w przyszłości problem z dostępem do słodkiej wody dla wielu ludzi na świecie.
Go to article

Authors and Affiliations

Bartosz Kruszka
1
Aleksandra Szudzik
1

 1. Nanoseen Sp. z o.o. w Gdyni
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Współpraca ze specjalistami w dziedzinie nowych technologii nadała badaniom archeologicznym inny wymiar, przez co stały się one bardziej atrakcyjne w odbiorze społecznym.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Włodarczak
1

 1. Ośrodek Archeologii Gór i WyżynInstytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Rodzaj ludzki prowadził rękami i umysłami swoich wybitnych przedstawicieli wielką ofensywę przeciwko złu, niebezpieczeństwom, cierpieniom, trudom życia, przedwczesnej śmierci. Co było wrogiem i kto był wrogiem?
Go to article

Authors and Affiliations

Jerzy Trammer
1

 1. Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

W warszawskim Centrum Badań Kosmicznych PAN znajduje się unikatowa na skalę Polski infrastruktura techniczna, pozwalająca inżynierom na tworzenie zaawansowanych instrumentów kosmicznych na międzynarodowe misje badawcze.
Go to article

Authors and Affiliations

Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka
1

 1. Centrum BadańKosmicznych PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Matematyczne modele prognostyczne mają zastosowanie w przemyśle spożywczym. Zapobiegają stratom i marnotrawstwu żywności i przyczyniają się do oszczędzania zasobów.
Go to article

Authors and Affiliations

Elżbieta Rosiak
1

 1. Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiegow Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

950 tys. stron danych z 47 lat nieprzerwanej działalności Centrum Badań Kosmicznych PAN trafiło do openSPACE repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z obserwacji Ziemi i kosmosu. Dane można pobierać nieodpłatnie, niezależnie od celu ich wykorzystania
Go to article

Authors and Affiliations

Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka
1

 1. Centrum Badań Kosmicznych PAN

This page uses 'cookies'. Learn more