Popular sciences

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk

Content

ACADEMIA. Magazyn Polskiej Akademii Nauk | 2023 | No 1 (73) Bezpieczeństwo

Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Ludzie migrowali od zawsze, na tym polega nasz sukces ewolucyjny. Dlaczego zatem współczesne migracje wzbudzają w nas tyle emocji?
Go to article

Authors and Affiliations

Witold Klaus
1

 1. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Na naszą planetę codziennie spada około 100 ton materii pozaziemskiej, w większości są to niezauważalne drobinki.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Łosiak
1

 1. Instytut Nauk Geologicznych PAN w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Paradoksalnie Europa jest teraz bezpieczniejsza niż przed wojną, lecz wyzwań nie brakuje.
Go to article

Authors and Affiliations

Roman Kuźniar
1

 1. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Otym, jak aktualna może być dewiza z czasów insurekcji kościuszkowskiej o biogazowej przyszłości Polski i zdrowych wędlinach, opowiada dr hab. Paweł Kowalczyk z Instytutu Fizjologii Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN.
Go to article

Authors and Affiliations

Paweł Kowalczyk
1

 1. Instytut Fizjologi i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Każdy niedostatecznie poznany dynamiczny proces geologiczny może być potencjalnie niebezpieczny.
Go to article

Authors and Affiliations

Adam Karol Chaszczewicz
1

 1. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Szybko rozwijająca się sztuczna inteligencja ma nam pomagać w różnych sektorach życia, jednak jej zastosowanie niesie również pewne zagrożenia.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Kaczmarek-Kurczak
1

 1. Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego– Kozminski ESA Lab w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wszelka aparatura wykorzystująca promieniowanie jest kojarzona przede wszystkim z ogromnymi wymogami bezpieczeństwa. Jednak urządzenia, takie jak akceleratory, detektory czy nawet reaktory jądrowe, mogą służyć jego poprawie.
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Spinalski
1

 1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Żeby oszczędzić czas, ułatwić sobie życie, często sięgamy po gotowe dania, produkowane przemysłowo surówki i sałatki. Co warto o nich wiedzieć?
Go to article

Authors and Affiliations

Elżbieta Rosiak
1

 1. Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Jaki rodzaj współzależności łączy drzewa i grzyby oraz czy obie grupy organizmów mogą bez siebie przetrwać?
Go to article

Authors and Affiliations

Joanna Mucha
1
Jolanta Behnke-Borowczyk
2

 1. Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Czy powinniśmy się bać o nasze bezpieczeństwo demograficzne?
Go to article

Authors and Affiliations

Piotr Szukalski
1 2 3

 1. Uniwersytet Łódzki
 2. Komitet Nauk Demograficznych PAN
 3. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Bioróżnorodność jest kluczem do trwania gatunków i zabezpieczeniem naszej przyszłości.
Go to article

Authors and Affiliations

Łukasz Walas
1

 1. Zakład Biogeografii i Systematyki, Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Wprzyszłości autonomiczne pojazdy będą mogły poprawić bezpieczeństwo. Ale czy kiedy oddamy maszynom podejmowanie decyzji, miasta będą nadal nasze? Zastanawia się dr inż. Rafał Kucharski z Instytutu Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Go to article

Authors and Affiliations

Rafał Kucharski
1

 1. Instytut Informatyki i Matematyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Na obszarach zamieszkałych silne trzęsienia ziemi są jedną z największych katastrof naturalnych, jednak pomniejszych wstrząsów nawet nie zauważamy, wiemy o ich występowaniu tylko dzięki aparaturze pomiarowej.
Go to article

Authors and Affiliations

Grzegorz Lizurek
1

 1. Instytut Geofizyki PAN w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O przeszłości i przyszłości języka mniejszości górnołużyckiej na terenie Niemiec.
Go to article

Authors and Affiliations

Nicole Dołowy-Rybińska
1

 1. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

O tym, jak ciągłe zmiany schematów naszego funkcjonowania powodują rosnące frustracje, opowiada dr hab. Robert Balas z Instytutu Psychologii PAN.
Go to article

Authors and Affiliations

Robert Balas
1

 1. Instytut Psychologii PAN
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Przeciętny Kowalski, wchodząc do lasu, boi się spotkania z dużymi ssakami: wilkami, dzikami czy niedźwiedziem, ale największym zagrożeniem są dla nas niepozorne stawonogi – kleszcze.
Go to article

Authors and Affiliations

Anna Wierzbicka
1

 1. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Download PDF Download RIS Download Bibtex

Abstract

Przez pewien czas żyliśmy w warunkach, w których nie zwracaliśmy uwagi na stan bezpieczeństwa w jego różnych aspektach: militarnym, ekonomicznym, społecznym czy zdrowotnym.
Go to article

Authors and Affiliations

Katarzyna Żukrowska
1

 1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

This page uses 'cookies'. Learn more